Hvad er Stevnstrup Seniorerne SES

Stevnstrup Seniorerne SES blev stiftet den 27. maj 2009.

Foreningens formål er:

Gennem mødeaktiviteter at samle seniorborgere med tilknytning til lokalområdet til fælles samvær og aktiviteter.

Det er med fuld overlæg, at samvær står først. Aktiviteterne er sekundære, da de er udslag af, hvad medlemmerne til enhver tid finder så interessante, at flere ønsker at deltage i den pågældende aktivitet. Udbuddet af aktiviteter vil kun have den begrænsning, som lokalite-terne giver.

Standardtorsdagen:

Tid og sted:

Vi har Munkholm Hallens lokaliteter til rådighed hver torsdag fra kl. 9,30, hvor vi mødes i perioden 1/9 – 31/3.

Aktiviteter om torsdagen:

Kl  10 Samvær

Kl. 10 Badminton

Kl  10 Kortspil

Kl. 11 Gymnastik

Kl. 11.00 Petanque

Kl. 10  Spadsereture. ( Afgang fra hallens hovedindgang. )

EDB, henholdsvis undervisning og erfaringsudveksling foregår på de tidspunkter, der aftales.

Der er lokaler til rådighed til socialt samvær, sy og strik m.m. og kortspil. Disse aktiviteter kan man komme og gå til, som det passer ind i det enkle medlems tidsplan. Dog aftaler dem der kan og vil spille bridge et fast tidspunkt i kortrummet.

Med forpagteren af cafeteriet er det aftalt en standardpris for kaffe, the, (hvad man kan drikke), øl, vand, snaps, franskbrødsmadder 10 kr. pr. stk. For dem der måtte ønske det, serveres frokost kl. 12.00 til en pris på 50 kr.

Aktivitet om mandagen og tirsdagen i Kronjyllands Handicapcventer:

Kronjyllands Handicapcenters motions-rum.Tirsdag mellem kl. 8.15 og 9.00 i motions rummet og fra kl. 9.15 til 10.00 i det varme svømmebassin. Denne aktivitet hører under ekstraaktiviteter, hvor omkostningerne fordeles mellem deltagerne.

Ekstraaktiviteter:

Sidste torsdag inden jul afholdes julefrokost og sidste mødedag i marts afvikles generalforsamling og der afsluttes med brunch.

Her ud over forventes der at blive afholdt 2 arrangementer inden jul og 2 arrangementer efter jul. Hvad disse aktiviteter vil bestå af er endnu ikke afgjort.

Bowling har vist sig at blive en månedlig tilbagevendende begivenhed med ca. 35 deltagere pr. gang

Pris og tidspunkt vil blive oplyst på SeS`s opslagstavle i hallen, hvor der også kan ske til-melding.

Medlemmer og pris:

Vi er i øjeblikket 130 medlemmer. Der betales 100 kr. i indmeldelsesgebyr og det årlige kontingent er 200 kr. Ekstraaktiviteten  om tirsdagen 450 kr. frem til  31-3

Indmeldelse:

Du kan finde en indmeldelsesblanket på denne hjemmeside eller du kan møde op en torsdag i Munkholm Hallen, Bymarksvej 14 B, Stevnstrup 

Yndeligere oplysninger:

Formand Jens Kloborg, Hyacintvej 4, Stevnstrup, 8870 Langå

Tlf. 6168 7566

Mail: Kloborg.Jens@Vestdjursnet.dk